Przejdź do treści

Podróż i Wdrożenie Pracownika

  • Szkolenie przed wyjazdem: kursy bezpieczeństwa pracy i szkolenie językowe
  • Organizacja i koordynacja podróży
  • Pomoc w uzyskaniu dokumentów ubezpieczeniowych i rachunków  bankowych
  • Koordynacja  testów praktycznych i technicznych, niezbędnych do rozpoczęcia pracy
  • Pomoc w znalezieniu zakwaterowania, jeśli jest wymagana
  • Uczestnictwo w relacjach między pracodawcą i pracownikiem
  • Doradztwo i wsparcie pracodawcy  w rozwiązywaniu potencjalnych problemów
  • Stały kontakt z wybranymi pracownikami w celu monitorowania i zapobiegania powstawania problemów