Przejdź do treści

MANAGEMENT SERVICES

Bazując na bogatych doświadczeniach własnych oraz naszych klientów na całym świecie, w oparciu o wieloletnie obserwacje rynków pracy i środowisk biznesowych, wykorzystując wiedzę nabytą w placówkach edukacyjnych w USA, w Anglii i w Polsce stworzyliśmy wyjątkowy program szkoleń, system rozwoju osobistego i model doradztwa biznesowego.

Przeprowadzamy szkolenia grupowe dla kadry pracowniczej oraz managerskiej. Oferujemy doradztwo biznesowe oparte na bardzo efektywnym modelu. Dla kadry zarządzającej mamy przygotowane szkolenia indywidualne. Wszystkie kursy są bardzo mocno spersonalizowane dzięki naszemu systemowi analizy i oceny potrzeb szkoleniowych.

System analizy i oceny potrzeb szkoleniowych jest częścią „Złotego Standardu Jakości”, zgodnie z którym wszystkie szkolenia są przygotowywane i przeprowadzane.

Większość kursów kończy się otrzymaniem certyfikatu opatrzonego pieczęcią „Złotego Standardu Jakości”.